Vyshenka

Отзывы

──██──█─█──█──█──█───█──█──█──███
─█─█──█─█──█──█──█───█──█──█──█
█──█──███──████──█─█─█──█─██──███
█──█────█─────█──█─█─█──██─█──█
█──█──███─────█──█████──█──█──███


████──███──█──█──████──█───██─███──█──█───███───████──█──█───█──█──█──█
█──█──█────█─█───█──█──██─███─█────█──█───█─█───█──█──█──█───█──█──█──█
████──███──██────█──█──█─█─██─███──████───█─█───████──█──█───█─██──█─██
█─────█────█─█───█──█──█───██─█────█──█──█████──█──█──█──█───██─█──██─█──█
█─────███──█──█──████──█───██─███──█──█──█───█──█──█──█████──█──█──█──█
*•.¸♥¸.•**•.¸♥¸.•**•.¸♥¸.•**•.¸♥¸.•**•.¸♥¸.•***•.¸♥¸.•**•.¸♥¸.•**•.¸♥¸.
♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓♥

───────████────████
─────██░░░██──█░░░░█──████
───██░░░░░░░██░░░░░░██░░░░█
───█░░░░░░░░░░█░░░░░█░░░░░█████
────█░░░░░░░░░░█░░░██░░░██░░░░██
───███░░░░░███████████░█░░░░░░░░█
─██░░░██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒███░░████░░█
─█░░░░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███░░░░███
─█░░░░░█████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░░░██
─█░░░██░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░░░░░█
──█░██░░░░░░███████████████░░░░░░█
───██░░░░░░██░░░░░░██░░░░░███░░░██
───█░░░░░░█░░░░░░░░░█░░░░░░░█████
───█░░░░░█░░░░░░░░░░█░░░░░░░░██
█████░░░██░░░░░░░░░░█░░░░░░░░█████
█▒▒▒▒█████░░░░░░░░░███░░░░░░██▒▒▒█
█▒▒▓▓▒▒▒▒▒██░░░░░███████░░░██▒▓▓▒█
─█▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒███████████████▒▓▓▒▒▒█
─██▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒██▒█▓█▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒█
──██▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒██▓█▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒█
────███▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒█▓█▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒█
──────███▒▒▒▒▒▒██▓▓█▓▓▓▒▒▒▒▒██
─────────██████─█▓█▒▒▒▒▒▒▒██
───────────────█▓█─███████
──────────────█▓█
─────────────█▓█
────────────█▓█
───────────█▓█
──────────█▓█
─────────█▓█
────────█▓█
────────█▓█
────────█▓█

♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓ ♥▓

6 февраля 2016 от Ludavalik

1 / 0