Модальне дієслово Can, як і всі інші модальні дієслова, є дієсловом недостатнім, а тому не має всіх звичайних форм для дієслова. Can використовується лише у двох формах: власне, can у теперішньому часі та could у минулому часі або в умовному способі.

Can на українську мову перекладається як “могти” та передає значення можливості виконання тієї чи іншої дії.

Форми модального дієслова Can

Теперішній час

I can (can’t, cannot)

We can (can’t, cannot)

You can (can’t, cannot)

You can (can’t, cannot)

He/She/It can (can’t, cannot)

They can (they can’t, cannot)

She can write. – Вона може писати.

They can work all day and don’t get tired. – Вони можуть працювати увесь день і не втомлюватися.

Минулий час

I could (could not, couldn’t)

We could (could not, couldn’t)

You could (could not, couldn’t)

You could (could not, couldn’t)

He/She/It could (could not, couldn’t)

They could (could not, couldn’t)

She could sing when she was a child. – Вона могла співати, коли була дитиною.

He could waltz. – Він міг танцювати вальс.

Can не має форми майбутнього часу, тому в майбутньому часі він може змінюватися на конструкцію be able to, що перекладається як “змогти”, “мати можливість”, перед якою розташовується will:

I will be able to join the expedition. – Я зможу приєднатися до експедиції.

They will be able to leave city tonight. – Вони матимуть змогу полишити місто сьогодні вночі.

Використання модального дієслова Can

Модальне дієслово Can вживається у наступних випадках:

1. Для вираження розумової чи фізичної здатності щось зробити, якогось навичку:

I can speak Spanish. – Я можу розмовляти іспанською.

He can write poems. – Він може писати вірші.

2. Для позначення можливості / не можливості в загальному контексті, теоретично або згідно з законом:

She can be anywhere. – Вона може бути де завгодно.

It can’t cost more than a dollar or two. – Це не може коштувати більше ніж один чи два долари.

3. Для дозволу зробити щось або при проханні:

I can drive Susan’s car when she is out of town. – Я можу водити машину Сьюзі, коли її немає в місті.

Can I sit here? – Я можу тут сісти?

Для вираження минулого часу у випадку дозволу щось зробити, замість could використовується was / were allowed to (мати дозвіл):

I was allowed to drive Susan’s car while she was out of town last week. – Я міг (мав дозвіл) водити машину Сьюзі, коли вона була поза межами міста минулого тижня.

Слід зазначити, що у випадку прохання можливе використання could, що вважається більш ввічливою формою:

Could you buy me a bottle of water? – Чи можете ви мені купити пляшку води?

4. Для висловлення недовіри до чогось або когось:

He couldn’t do that! – Він не міг цього зробити!

She cannot be so old. – Вона не може бути настільки старою.

5. При передачі подиву (у питальних реченнях):

Can I be here for so long? – Чи можу я тут бути настільки довго?

Can you have not seen this film? – Невже ти не бачив цей фільм?

6. У випадках дорікання комусь (використовується в минулій формі – could):

He could at least tell me! – Він міг хоча б сказати мені! 

 

http://easy-english.com.ua/modal-verb-can/

Темы: Grammar

12 комментариев

 • Freekee 19 июля, 16:10

  Cuold you create posts with pics or less letters, im tired to riding :sob:

 • 1 комментарий
 • OlgaTau 20 июля, 08:51

  Freekee, lazy girl, when you READ these many latters, you can understand more - as everythins is explained, not like in pictures! )))

 • OlgaTau 20 июля, 08:51

  OMG., latters = lEtters)))

 • OlgaTau 20 июля, 08:51

  everythins = everythinG

 • yulcha01 19 июля, 23:26 1

  I have a question.
  Could you buy me a bottle of water? – Чи можете ви мені купити пляшку води?
  I always thought that it's translate as " Чи могли б ви..." Isn't it so?

 • OlgaTau 20 июля, 08:49

  you're right in both cases. "can you...?" or "could you...?" mean the same and can be translated like "Буль ласка, ......", або "Чи не могли б ви...?" або "Чи можете ви...?" - та іншими зручними способами (якщо вони є) відповідно до сенсу висловлювання.

 • OlgaTau 20 июля, 08:54

  A great article, I'd also added some info about "be able to" - as itis closely connected with CAN and is sometimes used instead if CAN, to give some expressiveness to a statement. Also, "be able to" is used in future tenses.

 • Komonata 20 июля, 22:25

  Урок 11. Модальные глаголы
  Модальные глаголы – глаголы, обозначающие физическую или моральную возможность, необходимость, долженствование.
  Проще говоря – ваше отношение к действию:
  I can do it.
  Я могу сделать это.
  I must do it.
  Я должен сделать это.
  I should do it.
  Мне нужно сделать это.
  Нужно запомнить особенности модальных глаголов:
  После модальных глаголов не используется частица to
  Модальные глаголы самостоятельно образуют вопросительную и отрицательную форму
  Модальные глаголы можно употреблять в настоящем времени, говоря о будущем
  Модальный глагол Can
  Модальный глагол саn выражает возможность или способность совершить действие.
  На русский язык обычно переводится словами могу, умею.
  I can run fast.
  Я могу бежать быстро.
  She can play piano.
  Она умеет играть на пианино.
  Модальный глагол Must
  Модальный глагол must выражает обязанность, необходимость совершения действия в силу определенных обстоятельств, а также приказание или совет.
  На русский язык обычно переводится словами должен, обязан.
  You must help me.
  Вы должны мне помочь.
  I must read this book.
  Я обязан прочитать эту книгу.
  Модальный глагол Should
  Модальный глагол should выражает необходимость, но не обязанность совершения действия. Т.е. мне нужно что-то сделать, но я не обязан это делать.
  На русский язык обычно переводится словом нужно.
  I should discuss it with you.
  Мне нужно обсудить с тобой это.
  I should read this book.
  Мне нужно прочитать эту книгу.
  Вопросительная форма
  При построении вопроса модальный глагол выносится в начало предложения.
  Can you help me?
  Можете вы мне помочь?
  Can you wait for me?
  Можете вы подождать меня?

 • Komonata 20 июля, 22:26

  Картинка
 • Komonata 20 июля, 22:27

  Так даёт объяснение в Полиглоте

 • Komonata 20 июля, 22:33

  Картинка
Кашалот — это тысячи товаров для всей семьи по очень низким ценам
Вы продолжите чтение сразу после регистрации