Без темы

Помогите пожалуйста 

кто знает возможно ли перевезти солдата который например служит в другом городе ,в свой город ? И что для етого нужно ??

9 комментариев

 • Nataaaaa 8 января, 23:34

  Перевезти? А что транспорт отменили :rofl:?

 • Jeniya2294 8 января, 23:36

  Не в том смысле ,например если перевезти его из одной военной части в другую

 • Nataaaaa 8 января, 23:40 1

  Перевести. Осуществить перевод.

 • friendsandall 8 января, 23:40

  Наверное имеется в виду перевод из одной части в другую?
  Перевести ?

 • Arinna 8 января, 23:42

  Я не юрист, скажу что знаю.
  Такой причины как "хочу" - нет.
  Есть по семейным обстоятельствам;
  по "оргзаходам" , когда нет возможности разместить в части;
  есть "в порядку просування по службі" (на вышестоящую);
  для более целесообразного использования Вас как специалиста.
  Может еще чего есть, не помню.
  В рапорте так и указывать " в порядку просування по службi".
  И то сомнительно

 • Arinna 8 января, 23:46

  Для "просування по службі" человек должен быть зачислен в резерв по итогам прошлого года, так что просто взять и написать об этом рапорт - не получится.
  А вообще-то есть Положение о прохождении службы, его стоит прочитать каждому военнослужащему, чтобы не гиперцитаты вставлять. :
  "82. Призначення військовослужбовців на посади здійснюється:
  1) на вищі посади - у порядку просування по службі;
  2) на рівнозначні посади:
  у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням
  організаційних заходів;
  у разі проведення заміни у місцевостях з особливими
  природними, географічними, геологічними, кліматичними,
  екологічними умовами (далі - місцевості з установленим строком
  військової служби);
  для набуття практичного досвіду управлінської діяльності в
  органах військового управління різного рівня або для більш
  доцільного використання за фахом чи досвідом роботи - за рішенням
  відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку,
  визначеному Міністерством оборони України, зокрема на особисте
  прохання військовослужбовця;
  за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови)
  військово-лікарської комісії;
  за сімейними обставинами - на особисте прохання;
  з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних, ділових і
  моральних якостей - на підставі висновку атестації;
  у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах
  прямої організаційної та правової залежності; { Підпункт 2 пункту
  82 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 613/2012
  ( 613/2012 ) від 26.10.2012 }
  3) на нижчі посади:
  у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням
  організаційних заходів у разі неможливості призначення на
  рівнозначну посаду;
  за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови)
  військово-лікарської комісії;
  з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей - на
  підставі висновку атестації;
  за віком або сімейними обставинами - на особисте прохання;
  у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах
  прямої організаційної та правової залежності – у разі неможливості
  призначення на рівнозначну посаду; { Підпункт 3 пункту 82
  доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента N 613/2012
  ( 613/2012 ) від 26.10.2012 }
  у порядку реалізації накладеного дисциплінарного стягнення -
  відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України
  ( 551-14 );
  4) у зв'язку із зарахуванням на навчання до вищого
  військового навчального закладу, військового навчального
  підрозділу вищого навчального закладу із звільненням з посади, а
  також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;
  5) у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді.
  Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатом (штатним
  розписом) передбачено вище військове звання, ніж за займаною
  посадою, а за умови рівних військових звань - більший посадовий
  оклад. У разі коли штатом (штатним розписом) передбачено два
  військові звання або диференційовані посадові оклади, до уваги
  береться вище військове звання або більший посадовий оклад.
  Призначення військовослужбовців на інші посади також
  здійснюється у випадках, передбачених пунктами 103 і 104 цього
  Положення. { Пункт 82 доповнено абзацом згідно з Указом Президента
  N 613/2012 ( 613/2012 ) від 26.10.2012 }
  83. Військовослужбовці призначаються на посади і
  переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю
  та набутим досвідом служби. У разі коли є потреба призначення
  військовослужбовців на посади за новою спеціальністю, їх
  призначенню на ці посади має передувати відповідна підготовка
  (перепідготовка).
  Переміщення військовослужбовців по службі проводиться, як
  правило, без зарахування в розпорядження відповідних командирів.
  ,,,,,,
  85. Просування по службі військовослужбовців здійснюється на
  альтернативній основі за умови перебування військовослужбовців у
  резерві.
  ,,,,,,,,,,,
  87. Особи сержантського та старшинського складу, які
  проходять військову службу за контрактом, у порядку просування по
  службі можуть бути переміщені на вищу посаду, якщо вони
  перебувають у резерві та вислужили встановлені Міністерством
  оборони України строки перебування на попередній посаді.
  { Пункт 87 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
  N 613/2012 ( 613/2012 ) від 26.10.2012 }
  88. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за
  контрактом у військових частинах, що включені до складу Об'єднаних
  сил швидкого реагування Збройних Сил України і зараховані до
  резерву, надається перевага при доборі для призначення на вищі
  посади.

 • Irishka 9 января, 01:36 1

  Всё это касается контрактников, а у автора, Козероговны, срочник-призывник, поэтому пусть служит и не рыпается.

 • Val80 9 января, 00:25 1

  Сейчас за деньги можно все.

 • Irishka 9 января, 01:37 1

  Козероговна, в Херсон его не переведут и не мечтай))))))))

Для комментирования нужно войти или зарегистрироваться

Вернуться в Клуб